Blogs

05
Jan
Người đăng : hoanganh

Thời gian làm bài

05
Jul
Người đăng : hungnt

Tất cả những người sử dụng mạng Internet, trong đó bao gồm những bạn đọc của blog, đều đã rất quen thuộc với công cụ tìm kiếm số 1 của thế giới – Google. Tuy vậy, đã bao giờ bạn tự thắc mắc vì sao Google lại mang một cái tên vừa độc đáo, vừa vui tai như vậy chưa?

05
Jul
Người đăng : hungnt

Mã đi tuần (hay hành trình của quân mã) là bài toán về việc di chuyển một quân mã trên bàn cờ vua (8 x 8). Quân mã được đặt ở một ô trên một bàn cờ trống nó phải di chuyển theo quy tắc của cờ vua để đi qua mỗi ô trên bàn cờ đúng một lần.