Lập trình cơ bản-CS1

Chương trình
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Giờ
80.00 giờ
basicprogramming

 

Khóa học Lập trình cơ bản-CS1 là khóa học được thiết kế dành cho đối tượng học viên là các em học sinh lứa tuổi từ 12 đến 18 (lớp 8-12) có định hướng tìm kiếm công việc trong ngành CNTT. Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng tối cần thiết dành cho công việc đặc thù ngành CNTT bao gồm các kiến thức về thuật toán, tư duy logic và giải quyết vấn đề.

Hệ thống bài học và bài tập được thiết kế phù hợp với các đối tượng học viên, giúp học viên thấy rõ sự tiến bộ từng ngày, từng bước chinh phục những khó khăn và khám phá được bản thân.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Kiến thức cơ sở

 1. Kiến thức toán học cơ sở: Số học, Logic, Hình học sơ cấp
 2. Các hệ đếm và nguyên lý lưu trữ trong máy tính.
 3. Khái niệm bài toán-thuật toán trong Tin học
 4. Thiết kế thuật toán: Các thao tác cơ sở (Nhập-Xuất-Gán) các cấu trúc cơ sở (Tuần tự-Lặp-Rẽ nhánh)
 5. Quy trình giải bài toán trên máy tính-Ngôn ngữ lập trình.
 6. Kiểm tra đánh giá lần 1

Kỹ thuật lập trình Pascal cơ bản:

 1. Ngôn ngữ lập trình Pascal: Bảng chữ cái-Các phép toán số học - logic cơ bản.
 2. Kiểu dữ liệu - Biến trong lập trình
 3. Lệnh Nhập-Gán-Xuất trong lập trình Pascal.
 4. Cấu trúc rẽ nhánh
 5. Cấu trúc lặp
 6. Kiểm tra đánh giá lần 2
 7. Lập trình Hàm-Thủ tục
 8. Kiểu dữ liệu có cấu trúc: Mảng (1D-2D) - String
 9. Các thao tác cơ sở trên các kiểu dữ liệu có cấu trúc.
 10. Kiểu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa (Record)
 11. Kiểm tra đánh giá lần 3

Các thuật toán cơ bản:

 1. Các thuật toán xử lý số học
 2. Các thuật toán sắp xếp
 3. Thuật toán tìm kiếm nhị phân.
 4. Các thuật toán hình học cơ bản.
 5. Kiểm tra đánh giá lần 4

Kiểm tra đánh giá cuối khóa

Bài tập

Chương trình đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau viết ra trên màn hình dòng chữ "Xin chao Program.vn! Toi ra thich hoc lap trinh"

Những bài toán liên quan

Đang cập nhật