ACM ICPC Vietnam 2019

17h chiều ngày 4/4 sẽ diễn ra ICPC World Finals 2019. Hãy cùng theo dõi và cổ vũ cho các sinh viên Việt Nam:

Đại học Bách khoa Hà Nội: Lê Anh Đức, Lê Minh Quang, Trần Thanh Tùng

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội: Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Đức

Đại học Drexel, USA: Nguyễn Đức Duy

Đại học Illinois - Urbana-Champaign, USA: Đào Hoàng Lân

Đại học Nebraska - Lincoln, USA: Phan Nhật Khang, Trần Triều Hưng