Bài toán luồng cực đại trên mạng

Một trong số các phương pháp mã hóa người La mã đã sử dụng là tráo đổi vị trí các ký tự trong xâu theo thuật toán sau: Xét xâu ký tự độ dài L = 2k. Người ta viết xâu từ trái san phải trên một băng giấy độ dài L ô, mỗi ô viết một ký tự, sau đó gấp mép trái băng giấy trùng với mép phải, độ dài băng giấy giảm một nửa.  Người ta cứ làm như vậy cho đến khi độ dài băng giấy bằng 1. Lúc đó, người ta đọc các ký tự từ trên xuống dưới và được thông báo đã mã hóa.

Thị trưởng thành phố quyết định cho dựng các cây thông đón mừng Nô en và năm mới ở các khu phố trong thành phố, mỗi khu phố sẽ có một cây thông cho mình. Trên sơ đồ, mỗi khu phố là một ô vuông và cả thành phố là một lưới ô vuông kích thước n×m ô – n dòng và m cột (2 ≤ m, n ≤ 100 000). Ô tương ứng với khu phố đã có thông được đánh dấu bằng ký tự “*” trên bản đồ, khu phố chưa có thông – ký tự “.”.

Chúng ta đã làm quen với việc biểu diễn số nguyên ở hệ cơ số 10, hệ cơ số 16, hệ cơ số 3, hệ cơ số 2, . . . Trong mỗi hệ cơ số mỗi số chỉ có một cách biểu diễn duy nhất nếu không có các số 0 không có nghĩa ở bên trái. Dạng biểu diễn này được gọi là chính tắc. Tất cả các hệ đếm mà chúng ta đã làm quen đều có cơ số dương.

Hermione bắt Rôn phải đọc thêm một sách về Toán học trong kỳ nghỉ đông vì không muốn Rôn phải tụt lại quá xa so với các bạn khác trong lớp.

Hãng sản xuất đồ chơi trẻ em LEGO đưa ra thị trường một loại đồ chơi ghép hình mới từ các mảnh ô vuông dạng A và C có ống nhỏ chứa khí trơ phát sáng màu đỏ nhờ các điện cực gắn ở hai đầu ống. Mỗi mảnh có thể lần lượt xoay 900 quanh tâm hình vuông tạo thành các cấu hình A, B, C, D, E, F.

Những bài tập cùng chuyên đề

Không có bài tập liên quan