Cây

Xét lưới ô vuông kích thước m×n ô. Trên một số ô người ta gác các que có độ dài bằng đường chéo của ô và nối từ đỉnh trên trái xuống đỉnh dưới phải hoặc từ đỉnh trên phải xuống đỉnh dưới trái, mỗi ô có không quá một que. Ở mỗi bước biến đổi cho phép chọn ô bất kỳ có que, xoay que 900 để nó nối sang cặp đỉnh khác.

Những bài tập cùng chuyên đề

Không có bài tập liên quan