Đồ thị

Dumitru thấy một giấc mơ kỳ lạ: Anh ta thấy mình đang ở trong gian phòng cửa đóng kín. Trong phòng có n hộp, trong mỗi hộp có đúng m tấm bìa nhỏ, trên mỗi tấm bìa có ghi một số nguyên  lớn hơn hoặc bằng 1. Anh còn tìm thấy một tờ giấy nhỏ ghi 2 số nguyên k, l và một nhiệm vụ với nội dung như sau:

Có 4 giỏ đựng trứng, mỗi giỏ đựng một số trứng. Người ta quyết định dồn trứng vào một giỏ theo quy tắc sau: Chọn hai giỏ A và B khác nhau có ít nhất một quả trứng trong mỗi giỏ, lấy từ mỗi giỏ đã chọn một quả trứng và đặt chúng vào một giỏ khác A và B.

Ví dụ, số trứng ban đầu trong mỗi giỏ là (3, 1, 0, 0). Quá trình dồn trứng có thể diễn ra như sau:

Cho tập S các điểm trên mặt phẳng với tọa độ nguyên dương. Tập này được mở rộng nhiều lần bằng cách bổ sung các điểm mới theo các quy tắc sau:

  • Nếu điểm tọa độ (x, y) ∈S thì điểm (x+1,y+1) cũng thuộc S,

Trên đường thẳng có n đoạn thẳng liên tiếp nhau độ dài nguyên và được tô trắng đen đan xen. Cứ mỗi giây người ta thực hiện một phép biến đổi như sau: chọn đoạn thẳng dài nhất (nếu tồn tại nhiều đoạn dài nhất thì chọn đoạn trái nhất), chia đôi đoạn thẳng thành 2 phần trái và phải, tô lại đoạn được chọn theo quy tắc sau:

Palindrome là xâu mà kết quả đọc từ trái sang phải giống như kết quả đọc từ phải sang trái. Ví dụ xâu abba là một palindrome, còn xâu abc – không phải là palindrome.

Xét tập các số nguyên dương, mỗi số trong tập có dạng biểu diễn ở hệ cơ số 10 là một palindrome. Các số trong tập được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Những bài tập cùng chuyên đề

Palindrome là xâu mà kết quả đọc từ trái sang phải giống như kết quả đọc từ phải sang trái.