Ký pháp tiền tố, trung tố và hậu tố

Mỗi loại khóa thường dùng, bên cạnh các ưu điểm của nó, cũng có một số nhược điểm nhất định. Khóa mở bằng chìa dẫn đến việc người dùng phải mang theo cả chùm chìa khóa nặng chịch trong túi và sẽ rất rắc rối khi bị mất chìa khóa. Cũng không dễ chịu chút nào khi dùng khóa số nếu trời tối hoặc quên mã số. Một công ty Điện tử và Thiết bị số đã cho ra đời khóa cảm ứng khắc phục được các nhược điểm trên. Khóa là một bảng m×n cảm biến, bố trí thành n hàng và m cột (3 ≤ m, n ≤ 100).

Cho n hình hộp chữ nhật có các cạnh song song với trục tọa độ (1 ≤ n ≤ 10). Hình hộp chữ nhật thứ i được xác định bởi tọa độ 2 đỉnh đối (x1i, y1i, z1i) và (x2i,y2i, z2i), các tọa độ đều nguyên và nằm trong khoảng từ 0 đến 100. 

Những bài tập cùng chuyên đề

Không có bài tập liên quan